Rozpoczęły się prace remontowe. Tu będzie wielopokoleniowe centrum spotkań [foto]

Z początkiem marca rozpoczęły się prace remontowe w budynku byłego chojeńskiego kina. Tam powstać ma wielopokoleniowe centrum spotkań. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zmianę sposobu użytkowania części budynku na wielopokoleniowe miejsce spotkań wraz z przebudową budynku oraz rozbiórką holu przed wejściem głównym i klatki schodowej (przebudowa na schody zewnętrzne), a także wymianą pokrycia dachowego.

Będzie to miejsce, w którym seniorzy będą mogli uczyć się (między innymi) korzystania z urządzeń elektronicznych XXI wieku. Będzie to miejsce, na połączenie sił młodzieży i seniorów.


Galeria zdjęć

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy