Położenie Chojny

Gmina Chojna posiada dogodne połączenia drogowe, kolejowe i samochodowe. Funkcjonują przejścia graniczne z Niemcami w Krajniku Dolnym w odległości 13 km od Chojny (towarowo-osobowe) i w Osinowie Dolnym przejście osobowe w odległości 28 km od Chojny (gmina Cedynia). 

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania miasta i gminy, wyznaczone są trzy podstawowe kierunki rozwoju rozbudowa bazy przetwórstwa rolno spożywczego, rozwój infrastruktury w zakresie handlu i usług, rozwój bazy turystycznej, wykorzystującej atrakcyjne położenie gminy oraz istnienie kompleksów leśnych i jezior. Gmina Chojna posiada duży potencjał siły roboczej i stwarza dogodne warunki dla inwestujących w działalność gospodarczą. 

Gmina zainteresowana jest różnorodnymi, nieuciążliwymi ekologicznie inwestycjami przemysłowymi, współpracą w dziedzinie rozwoju przetwórstwa rolno spożywczego, usług, handlu i zaplecza turystycznego. Korzystnym atutem do tych celów jest bliskie położenie dwóch przejść granicznych: 

  • w Krajniku Dolnym 12 km od miasta
  • oraz w Osinowie Dolnym (gm. Cedynia) 28 km od Chojny.

Największe możliwości inwestycyjne to 510,7 ha terenów przejętych od Wojsk Federacji Rosyjskiej (dawne lotnisko), w znacznej części zabudowanych, posiadających własną bocznicę kolejową.

Powierzchnia gminy 33289 ha, w tym:

Użytki rolne ogółem

16613 ha

grunty orne

13829 ha

łąki i pastwiska

2415 ha

Lasy

12163 ha

Wody

940 ha

Tereny zabudowane

909 ha

Drogi

1211 ha

Grunty będące własnością gminy

1363 ha

Grunty skarbu państwa

25530 ha

Ludność gminy, w tym:

kobiety

7058

mężczyźni

7041

osoby w wieku przedprodukcyjnym

4058

osoby w wieku produkcyjnym

8349

osoby w wieku poprodukcyjnym

1684

osoby z wykształceniem podstawowym

brak danych

osoby z wykształceniem średnim

brak danych

osoby z wykształceniem wyższym

brak danych

zatrudnieni w rolnictwie

ok. 1000 osób

zatrudnieni poza rolnictwem

brak danych

stopa bezrobocia

Wskaźnik 19,6%

Powierzchnia miast i wsi w gminie Chojna 

Lp.

Miejscowość

Powierzchnia [ha]

Sołectwo

1.

CHOJNA

1236,13

 

2.

BARNKOWO

1043,81

 

3.

RADUŃ

1013,57

 

4.

BARA

506,28

 

5.

WILKOSZYCE

775,81

 

6.

LISIE POLE

2261.92

sołectwo

7.

GRANICZNA

640,33

 

8.

RURKA

965,56

sołectwo

9.

STRZELCZYN

1060,43

sołectwo

10.

GRZYBNO

2330,97

sołectwo

11.

KAMIENNY JAZ

2099,52

sołectwo

12.

CZARTORYJA

1334,47

sołectwo

13.

ZATOŃ DOLNA

290,95

sołectwo

14.

JELENIN

2130,74

sołectwo

15.

BRWICE

582,44

sołectwo

16.

NAROST

657,31

sołectwo

17.

BIAŁĘGI

862,19

sołectwo

18.

MĘTNO

4224,02

sołectwo

19.

STOKI

647,08

sołectwo

20.

ŁAZISZCZE

368,70

sołectwo

21.

KALISKA

556,95

 

22.

GODKÓW

430,79

sołectwo

23.

KRAJNIK GÓRNY

341,89

sołectwo

24.

KRAJNIK DOLNY

482,94

sołectwo

25.

GRABOWO

294,78

sołectwo

26.

KRZYMÓW

3595,11

sołectwo

27.

KUROPATNIKI

918,21

 

28.

GARNOWO

176,35

 

29.

NAWODNA

1459,75

sołectwo

Lp.

Miejscowość

Ilość mieszkańców

1

Bara

68

2

Barnkowo

28

3

Białęgi

132

4

Boguszczyn

5

5

Brwice

188

6

Czartoryja

281

7

Drozdowo

2

8

Garnowo

56

9

Godków

322

10

Godków Oś.

342

11

Grabowo

110

12

Graniczna

164

13

Grzybno

725

14

Jelenin

190

15

Jelonki

4

16

Kaliska

15

17

Kamienny Jaz

277

18

Krajnik Dolny

166

19

Krajnik Górny

158

20

Krupin

43

21

Krzymów

669

22

Kuropatniki

3

23

Lisie Pola

50

24

Lisie Pole

580

25

Łaziszcze

230

26

Mętno

202

27

Metno Małe

85

28

Nadolnik

3

29

Narost

253

30

Nawodna

765

31

Ognica

23

32

Ostrów

4

33

Pniewko

1

34

Przyciesie

5

35

Raduń

5

36

Rurka

155

37

Stoki

106

38

Strzelczyn

370

39

Strzeszewko

21

40

Trzeszcze

4

41

Wilcze

6

42

Wilkoszyce

25

43

Zatoń Dolna

61

Razem Gmina

7.002

Miasto Chojna

7.071

OGÓŁEM

14.073

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy