Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 20 nieruchomości

2019-08-17 13:37:25

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 20 nieruchomości, położonych w obrębie 8, miasto Chojna, zapisanych w księgach wieczystych nr SZ1Y/00048509/2. Nieruchomości położone są w strefie pośredniej Chojny, w części południowo-zachodniej miasta, w kompleksie niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z drogami wewnętrznymi. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, kościół z budynkiem parafialnym, grunty pod zabudowę. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna po adaptowanych budynkach koszarowych, szkoła, zabudowa usługowa. Działki w trakcie uzbrojenia w urządzenia komunalne. Układ komunikacji drogowej i dostęp do nieruchomości dobry - ulicą Narciarską, ulicą Żwirki i Wigury oraz ulicą Sosnową, drogą dojazdową w trakcie budowy. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków działki posiadają użytek gruntowy Bp.

PRZETARGI odbędą się dnia 6 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2019-08-19 14:50:55

Zgodnie z art. 6 ust. 27  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1403 ), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW

2019-08-17 12:40:53

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: „Wspieranie przez Powiat Gryfiński realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”. Adresatami projektu są dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu gryfińskiego oraz ich rodzice.

Nabór uczestników do projektu POLSKO-SZWEDZKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2019-08-17 11:58:58

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza 8 osób do projektu współpracy p.n. "Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości" (PSDP), który realizuje wraz ze pięcioma  Lokalnymi Grupami Działania Województwa Zachodniopomorskiego. Termin naboru uczestników od 5 sierpnia do 23 sierpnia 2019.

Wdrożenie e-recepty w powiecie gryfińskim

2019-08-17 11:56:38

23 września 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia organizuje bezpłatne szkolenie dla pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek) oraz osób odpowiedzialnych za techniczną oraz informatyczną obsługę podmiotów leczniczych z powiatu gryfińskiego.

Chojeńskie Lato Kulturalne 2019 - PODZIĘKOWANIA

2019-08-17 11:26:33

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc i organizację koncertu na rzecz rodzin poszkodowanym w pożarze pn. „Otwórz Serce”.  Dziękuję Pani Burmistrz Barbarze Raweckiej za pomoc w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w drugiej edycji Chojeńskiego Lata Kulturalnego. Serdecznie dziękuję   prezesowi Koła  Wędkarskkiego nr 7 "Rurzyca" w Chojnie- Grażynie Nalborskiej za zorganizowanie Zawodów Wędkarskich, oraz Arkadiuszowi Łągiewczykowi  za  Turniej Tenisa Ziemnego im. A. Jamroza, Otwarty Turniej Piłki Siatkowej  Świetlic Środowiskowych,i Turniej Piłki Nożnej Oldboyów 35 + , zawodnikom, sponsorom, J. Szpilskiej,M. Kołodziejskiej, J. Kucharczyk oraz . H. Jamróz .

« poprzednie  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 272   następne »
Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

9049829

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności