Wybory Samorządowe 2024

Strony w zakładce - Wybory Samorządowe 2024

KOMUNIKAT WYBORCZY Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Chojna, na których zlokalizowane są tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT WYBORCZY Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2024 r. 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Chojna, na których zlokalizowane są tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze:

I. Teren miasta Chojna
Słupy ogłoszeniowe rozmieszczone na obszarze miasta usytuowane przy:
ul. Mieszka I-go (obok kościoła)
ul. Jagiellońskiej (obok Urzędu Miejskiego, ul. Jagiellońska 2)
ul. Narciarskiej
ul. Gen. Wł. Sikorskiego

II. Teren gminy Chojna - Tablice ogłoszeń w miejscowościach:

 1. Bara
 2. Białęgi
 3. Brwice
 4. Czartoryja
 5. Garnowo
 6. Godków
 7. Godków-Osiedle
 8. Grabowo
 9. Graniczna
 10. Grzybno
 11. Jelenin
 12. Kamienny Jaz
 13. Krajnik Dolny
 14. Krajnik Górny
 15. Krzymów
 16. Lisie Pole
 17. Łaziszcze
 18. Mętno
 19. Narost
 20. Nawodna
 21. Rurka
 22. Stoki
 23. Strzelczyn
 24. Zatoń Dolna

III. Informuję również, że art. 109 i 110 cytowanej ustawy nakazują między innymi, że:

• materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą;

• na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia;

• przy ustawieniu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe;

• plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód;

• policja i straż miejska obowiązana jest do usuwania na koszt komitetów wyborczych plakatów i haseł wyborczych, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym;

• plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30. dni po dniu wyborów.

Komunikat wyborczy dot. miejsc do plakatowania (PDF, 137.94Kb)

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

część miasta Chojna obejmująca ulice: Barnkowo, Bogusława, Czcibora, Dworcowa, Jabłonkowa, Jęczmienna, Kolejowa, Królowej Jadwigi, Ogrodowa, Owsiana, Słowiańska, Spokojna, Towarowa, Trakt Pyrzycki, Widokowa, Wyzwolenia, Zacisze, Zielona, Żółkiewskiego

1

2

część miasta Chojna obejmująca ulice: Barwicka, Chopina, Demokracji, Gdańska, Jana Matejki, Kościuszki, Leonida Teligi, Paderewskiego, Polna, Poznańska, Roosevelta, Słoneczna, Warszawska, Wincentego Witosa

1

3

część miasta Chojna obejmująca ulice: Bolesława Prusa, Brzozowa, Jagiellońska, Klasztorna, Malarska, Piastów, Piekarska, Podmurze, Skwer Jagielloński, Wieżowa, Wilsona

1

4

część miasta Chojna obejmująca ulice: Akacjowa, al. Wojska Polskiego, Browarna, Curie-Skłodowskiej, Halika, Kopernika, Krótka, Łużycka, Pochmurna, Rogozińskiego, Różana, Sportowa, Szewska, Wietrzna

1

5

część miasta Chojna obejmująca ulice: Bolesława Chrobrego, Mieszka I, Władysława Jagiełły

1

6

część miasta Chojna obejmująca ulice: Bałtycka, Basztowa, Jałowcowa, Jodłowa, Klonowa, Krupin, Malinowa, Mickiewicza, Młyńska, Odrzańska, Słowackiego, Szczecińska, Szkolna, Tartaczna, Topolowa, Wilcza

1

7

część miasta Chojna obejmująca ulice: Brzoskwiniowa, Fiołkowa, Generała Władysława Sikorskiego, Jaśminowa, Kokosowa, Łucznicza, Łyżwiarska, Orzechowa, Owocowa, Pływacka, Sadowa, Tęczowa, Willowa, Wiosenna

1

8

część miasta Chojna obejmująca ulice: Bukowa, Chabrowa, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Janusza Kusocińskiego, Jaworowa, Jesionowa, Kościelna, Morelowa, Narciarska, Orląt, Przemysłowa, Sosnowa, Świerkowa, Wiśniowa, Zielone Wzgórze, Żwirki i Wigury

1

9

Sołectwo Graniczna z miejscowościami: Graniczna, Bara; Sołectwo Lisie Pole z miejscowościami: Lisie Pole, Lisie Pola

1

10

Sołectwo Garnowo z miejscowością Garnowo; Sołectwo Nawodna
z miejscowością Nawodna

1

11

Sołectwo Grabowo z miejscowością Grabowo; Sołectwo Krajnik Dolny
z miejscowościami: Krajnik Dolny, Ognica, Górki Krajnickie; Sołectwo Krajnik Górny z miejscowością Krajnik Górny; Sołectwo Zatoń Dolna z miejscowościami: Zatoń Dolna, Raduń

1

12

Sołectwo Krzymów z miejscowościami: Krzymów, Kuropatniki, Błądzim; Sołectwo Łaziszcze z miejscowością Łaziszcze; Sołectwo Mętno
z miejscowościami: Mętno, Mętno Małe, Nadolnik, Ostrów, Wilkoszyce; Sołectwo Stoki z miejscowością Stoki

1

13

Sołectwo Białęgi z miejscowością Białęgi; Sołectwo Brwice z miejscowością Brwice; Sołectwo Czartoryja z miejscowościami: Czartoryja, osada Barnkowo, Drozdowo; Sołectwo Kamienny Jaz z miejscowościami: Kamienny Jaz, Trzeszcze, Zabuże; Sołectwo Narost z miejscowościami: Narost, Szczygłów

1

14

Sołectwo Godków z miejscowościami: Godków, Kaliska; Sołectwo
Godków-Osiedle z miejscowością Godków-Osiedle; Sołectwo Jelenin
z miejscowościami: Jelenin, Jelonki, Wilcze

1

15

Sołectwo Grzybno z miejscowościami: Grzybno, Pniewko, Strzeszewko; Sołectwo Rurka z miejscowościami: Rurka, Przyciesie, Rurczyna; Sołectwo Strzelczyn z miejscowością Strzelczyn

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie:

Gminna Komisja Wyborcza w Chojnie

ul. Jagiellońska 2
74-500 Chojna

Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 2, I piętro (8B - sala posiedzeń) tel. 91 414 10 35 wew. 58

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara RAWECKA

 

 

 

 

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1.

do dnia 12 lutego 2024 r.

 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w  każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

2.

do dnia 22 lutego 2024 r.

 

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

3.

do dnia 27 lutego 2024 r.

 

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

4.

do dnia 4 marca 2024 r.

 

 

 

 

do godz. 16.00

– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

5.

do dnia 8 marca 2024 r.

 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

6.

do dnia 13 marca 2024 r.

 

 

 

 – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

7.

do dnia 14 marca 2024 r.

do godz. 16.00

 

– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

8.

do dnia 15 marca 2024 r.

 

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

9.

do dnia 18 marca 2024 r.
 

 

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

– powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

10.

od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24.00

 

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

11.

do dnia 25 marca 2024 r.

 

– podanie do publicznej widomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń:

 1. terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
 2. gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

– zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

12.

do dnia 28 marca 2024 r.
 

 

– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

13.

do dnia 29 marca 2024 r.

 

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

14.

do dnia 4 kwietnia 2024 r.

 

– poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

15.

w dniu 5 kwietnia 2024 r.

o godz. 24.00

 

– zakończenie kampanii wyborczej

16.

w dniu 7 kwietnia 2024 r.

godz. 7.00–21.00

– głosowanie

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2024 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Gminy Chojna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

część miasta Chojna obejmująca ulice: Barnkowo, Barwicka, Bogusława, Chopina, Czcibora, Demokracji, Dworcowa, Gdańska, Jabłonkowa, Jana Matejki, Jęczmienna, Kolejowa, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Leonida Teligi, Ogrodowa, Owsiana, Paderewskiego, Polna, Poznańska, Roosevelta, Słoneczna, Słowiańska, Spokojna, Towarowa, Trakt Pyrzycki, Warszawska, Widokowa, Wincentego Witosa, Wyzwolenia, Zacisze, Zielona, Żółkiewskiego

Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych,

ul. Żółkiewskiego 5,

74-500 Chojna

2

część miasta Chojna obejmująca ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Prusa, Brzozowa, Jagiellońska, Klasztorna, Malarska, Mieszka I, Piastów, Piekarska, Podmurze, Skwer Jagielloński, Wieżowa, Wilsona, Władysława Jagiełły

Centrum Kultury (Biblioteka),

pl. Konstytucji 3 Maja 1, 74-500 Chojna

3

część miasta Chojna obejmująca ulice: Akacjowa, al. Wojska Polskiego, Bałtycka, Basztowa, Browarna, Curie-Skłodowskiej, Halika, Jałowcowa, Jodłowa, Klonowa, Kopernika, Krótka, Krupin, Łużycka, Malinowa, Mickiewicza, Młyńska, Odrzańska, Pochmurna, Rogozińskiego, Różana, Słowackiego, Sportowa, Szczecińska, Szewska, Szkolna, Tartaczna, Topolowa, Wietrzna, Wilcza

Szkoła Podstawowa Nr 1,

ul. Szkolna 15, 74-500 Chojna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

część miasta Chojna obejmująca ulice: Brzoskwiniowa, Bukowa, Chabrowa, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Fiołkowa, Generała Władysława Sikorskiego, Janusza Kusocińskiego, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kokosowa, Kościelna, Łucznicza, Łyżwiarska, Morelowa, Narciarska, Orląt, Orzechowa, Owocowa, Pływacka, Przemysłowa, Sadowa, Sosnowa, Świerkowa, Tęczowa, Willowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zielone Wzgórze, Żwirki i Wigury

Szkoła Podstawowa Nr 2,

ul. Żwirki i Wigury 10, 74-500 Chojna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Sołectwo Łaziszcze z miejscowością Łaziszcze, Sołectwo Mętno z miejscowościami: Mętno, Mętno Małe, Nadolnik, Ostrów, Wilkoszyce

Świetlica Wiejska w Mętnie,

Mętno 59, 74-500 Chojna

6

Sołectwo Grabowo z miejscowością Grabowo, Sołectwo Krajnik Dolny z miejscowościami: Krajnik Dolny, Ognica, Górki Krajnickie, Sołectwo Krajnik Górny z miejscowością Krajnik Górny, Sołectwo Zatoń Dolna z miejscowościami: Zatoń Dolna, Raduń, Sołectwo Krzymów z miejscowościami: Krzymów, Kuropatniki, Błądzim, Sołectwo Stoki z miejscowością Stoki

Szkoła Podstawowa, Krzymów 29, 74-500 Chojna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

7

Sołectwo Grzybno z miejscowościami: Grzybno, Pniewko, Strzeszewko, Sołectwo Rurka z miejscowościami: Rurka, Przyciesie, Sołectwo Strzelczyn z miejscowością Strzelczyn, Sołectwo Kamienny Jaz z miejscowościami: Kamienny Jaz, Trzeszcze, Zabuże

Szkoła Podstawowa,

Grzybno 23, 74-500 Chojna

8

Sołectwo Graniczna z miejscowościami: Graniczna, Bara, Sołectwo Lisie Pole z miejscowościami: Lisie Pole, Lisie Pola, Sołectwo Garnowo z miejscowością Garnowo, Sołectwo Nawodna z miejscowością Nawodna

Szkoła Podstawowa,

Nawodna 93, 74-500 Chojna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

9

Sołectwo Godków z miejscowościami: Godków, Kaliska, Sołectwo Godków-Osiedle z miejscowością Godków-Osiedle, Sołectwo Jelenin z miejscowościami: Jelenin, Jelonki, Wilcze

Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Godków 33, 74-500 Chojna

10

Sołectwo Brwice z miejscowością Brwice, Sołectwo Białęgi z miejscowością Białęgi, Sołectwo Czartoryja z miejscowościami: Czartoryja, osada Barnkowo, Sołectwo Narost z miejscowością Narost

Świetlica Wiejska, Czartoryja 18B, 74-500 Chojna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Szczecinie II najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy Chojna najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy