Wybory 2023

Strony w zakładce - Wybory 2023

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października 2023 roku. W wyborach mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby, nie zostały pozbawione praw publicznych i nie zostały ubezwłasnowolnione. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00. Sprawdź najważniejsze informacje. 

Komunikaty i Obwieszczenia związane z tegorocznymi wyborami znajdziesz na stronie BiP Gmina Chojna

 

KALENDARIUM

Terminy wykonania czynności wyborczych przez konsula w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym:

 • do 25 września konsul publikuje w formie obwieszczenia informację o numerach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach komisji;
 • 25 września upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Pełnomocników wyborczych;
 • 28 września upływa termin powołania przez konsula obwodowych komisji wyborczych;
 • 10 października upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców oraz wniosków o zmianę obwodu głosowania;
 • do 12 października można złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania;
 • 15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między godz. 7.00 a 21.00 czasu miejscowego. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym (14 października 2023 r.)

 

ZMIANA MIEJSCA GŁOSOWANIA - WYBORY PARLAMENTARNE 2023

Osoba, która w dniu wyborów będzie przebywać w innym miejscu, niż adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, może:

 • złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 12 października za pomocą usługi online dostępnej na stronie internetowej gov.pl>>
 • złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 12 października w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2 pok. nr 4B

Zachęcamy do dopisania się do spisu możliwie najszybciej i nieodkładania tego na ostatnią chwilę.

Gdy wchodzisz do lokalu wyborczego i zbliżasz się do odpowiedniego stanowiska, konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości z fotografią. W zależności od dostępnych możliwości, może to być:

 • Dowód osobisty,
 • E-dowód (w aplikacji mObywatel),
 • Paszport,
 • Prawo jazdy,
 • Książeczka/legitymacja wojskowa,
 • Legitymacja studencka,
 • Legitymacja szkolna.

UWAGA! Głosując za granicą, zazwyczaj będziesz musiał/a mieć przy sobie paszport. Istnieją jednak wyjątki, gdzie wjazd jest możliwy na podstawie dowodu osobistego.

Warto pamiętać, że jeśli Twój dokument tożsamości stracił ważność, wciąż może być użyty do potwierdzenia Twojej tożsamości w celu oddania głosu.

Cisza Wyborcza

Od jutra (tj. 14 października) do końca głosowania obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz wszelkiej agitacji wyborczej, włączając zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów, wygłaszanie przemówień i rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Naruszenie tych zakazów podlega sankcjom prawnym, podlegając ocenie organów ścigania i sądów. Dlatego prosimy o powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogą być uznane za prowadzenie agitacji wyborczej lub kampanii referendalnej w tym okresie.

W niedzielę lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7:00 do 21:00

Rozkład jazdy autobusów w Gminie Chojna

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy