Brama Barnkowska i Brama Świecka

Bezpieczeństwa mieszkańców Chojny strzegł w przeszłości potężny zespół obronny z trzema bramami głównymi, przedbramiami, basztami i czatowniami oraz solidnymi murami obronnymi.

Do dzisiaj zachowały się dwie bramy: Barnkowska (od nazwy wsi Barnkowo - dzisiaj przedmieścia Chojny) i Świecka (od nazwy miasta Świecie nad Odrą/Schwedt). Obie bramy pochodzą z XV wieku, jednak początki umocnień miejskich są znacznie starsze.

Obie bramy miejskie mają podstawę kwadratową / prostokątną, są wykonane z cegły na podbudowie z kamienia polnego, wielokondygnacyjne i bogato zdobione niszami, blendami i spiczastymi hełmami.


Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy