Uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w Urzędzie Miejskim w Chojnie przy ulicy Jagiellońskiej 4 (parter, pokój numer 10) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 

-        udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie,

-        wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

-        udostępnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie,

-        pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników

Ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania, telefon: 91 4141035 w. 57, e-mail: psobczynski@chojna.pl Przed przyjściem do Urzędu w celu wypełnienia wniosku, należy zapoznać się z dokumentacją programu, którą można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie https://wfos.szczecin.pl/

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania  z dofinansowania, między innymi do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac
termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Chojna.

Zachęcamy do korzystania z punktu.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy