Rehabilitacja leczenia w ramach CRR KURS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie przypomina, że stwarza możliwość dla osób ubezpieczonych w KURS bądź uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych Kasy, do skorzystania z nieodpłatnego wyjazdu na 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne.

Korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników - z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Wyjazd do Centrów Rehabilitacji - Jedlca, Kołobrzegu, Świnoujścia i Szklarskiej Poręby - odbywają się przez cały rok i nie pozbawiają prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Z turnusu rehabilitacyjnego można korzystać nie częściej niż raz w roku. Wyjątkiem stanowią osoby posiadające ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także mające ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - możliwość odbycia turnusu rehabilitacyjnego mają po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy