Nabór na dofinansowanie w programie "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Szanowni Państwo! Ruszyła nabór na dofinansowanie w programie "Modernizacja gospodarstw rolnych": 31 stycznia - 1 marca 2023 r.

Beneficjent:

O pomoc może ubiegać się rolnik (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej)

Wymagania:

  • wielkość gospodarstwa rolnego - co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej
  • prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych

Na co:

  • zakup PV i magazynowanie energii
  • budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji PV i magazynowania energii
  • zakupu pomp ciepła

 

Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt:
telefon: + 48 792 740 380
mail: kinga.zybert@globaleco.pl
www.globaleco.pl

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy