Europejski Dzień Natury 2000 Polsko-niemiecki spacer przyrodniczy po siedliskach przyrodniczych Doliny Dolnej Odry [foto]

Z okazji Europejskiego Dnia Sieci Obszarów Natura 2000 zapraszamy na spacer przyrodniczy po siedliskach przyrodniczych Doliny Dolnej Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym. Spacer organizowany jest przez Fundację Fundusz Ochrony Przyrody Brandenburgii (Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg) – z udziałem polskich i niemieckich uczestników.

Prowadzenie: Ewa Drewniak. Przyrodniczka, ekolożka, specjalistka ochrony środowiska. Edukatorka i koordynatorka Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach. Od 20 lat mieszka i pracuje w dolinie Odry. Zajmuje się ochroną krajobrazu doliny rzeki, szczególnie murawami kserotermicznymi, wykształconymi na nasłonecznionych zboczach doliny Odry. Hoduje owce i kozy, wypasa je na murawach, organizuje akcje ochrony muraw z udziałem wolontariuszy. Na rzekę patrzy z perspektywy całej doliny i dorzecza. Działa m.in. w Koalicji Ratujmy Rzeki, współpracuje z Rzecznym Uniwersytetem Ludowym.

Tłumaczenie i opowieści przyrodnicze PL/DE: Marcin Dziubek.

Podczas wspólnej wędrówki opowiemy o atrakcjach przyrodniczych Doliny Dolnej Odry i jej zboczy oraz o sukcesach, porażkach, zawirowaniach i paradoksach ochrony przyrody na obszarze, gdzie w jednym miejscu spotykają się różne formy ochrony: ostoje Natura 2000, park krajobrazowy, rezerwat, i użytek ekologiczny.

Najpierw przyjrzymy się siedliskom rzecznym wokół imponującego, zrewitalizowanego w 2022 r. mostu na Odrze w Siekierkach. Jest to wyjątkowa konstrukcja budowlana – najdłuższy most odrzański o łącznej długości 660 m! Warto odwiedzić stronę www: http://europabrücke.de/. Z mostu roztacza się widok na tzw. Kostrzyneckie Rozlewisko - miejsce lęgowe oraz miejsce zimowania i odpoczynku dla kilkudziesięciu tysięcy różnych gatunków ptaków. Występujące tutaj typy siedlisk przyrodniczych to m. in. starorzecza, muliste brzegi rzek, ziołorośla nadrzeczne, łąki selernicowe, niżowe łąki świeże oraz fragmenty lasów łęgowych.

Następnie udamy się do rezerwatu Wrzosowiska Cedyńskie - mozaiki suchych siedlisk murawowych i wrzosowiskowych na pagórkach wznoszących się nad doliną Odry. Zobaczymy tam m. in. murawy kserotermiczne i napiaskowe. Mimo iż występują na glebach często ubogich w składniki odżywcze, to zaliczane są do fitocenoz o największym bogactwie gatunkowym. Te wyjątkowe zbiorowiska trawiaste rozwinęły się po obu stronach Odry w Polsce i Niemczech i są chronione w całej Europie. Tam, gdzie podczas ostatniego okresu zlodowacenia wody roztopowe naniosły piaski wzdłuż dzisiejszej rzeki granicznej, do dziś istnieją siedliska sprawiające wrażenie jałowych. Jeśli przyjrzeć się im bliżej, to murawy kserotermiczne i napiaskowe tworzą istne morza kwiatów. Bez tradycyjnych form użytkowania, takich jak wypas owiec i pozyskiwanie drewna lub siana czy ściółki, te wyjątkowe siedliska nie przetrwałyby do naszych czasów. Obecnie jednak takie formy użytkowania są bardzo rzadkie, dlatego siedliska te uznaje się za krytycznie zagrożone.

Oprócz samego „oprowadzania” spotkanie będzie również okazją do rozmów, dyskusji, wymiany na temat ochrony przyrody w kontekście polsko-niemieckim, na temat negatywnego oddziaływania na przyrodę prac budowlanych realizowanych w ramach rozbudowy Odry, a także na temat idei powołania polskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.

Sprawne porozumienie w trakcie wydarzenia zapewni tłumacz.

Impreza jest otwarta i bezpłatna. Dojazd we własnym zakresie. W razie problemów z dojazdem prosimy o kontakt. Prosimy również o zapewnienie dla siebie prowiantu i napojów we własnym zakresie.

Chcielibyśmy mieć orientację co do liczby uczestników, dlatego prosimy o mailowe lub telefoniczne zgłoszenia chęci udziału w wycieczce: po stronie polskiej: contextus@wp.eu, tel. 603256633 (Marcin Dziubek) po stronie niemieckiej: jan.noack@naturschutzfonds.de, tel. 004916093407912 (Jan Noack)

Miejsce spotkania (godz. 12.00):
Parking przy dawnym dworcu kolejowym w Siekierkach - ok. 200 m na północny wschód od Mostu Europejskiego w Siekierkach, przy drodze wojewódzkiej 126 (województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Cedynia). W Google Maps wystarczy wpisać „Dawny dworzec kolejowy Siekierki” i miejsce to od razu się wyświetli.

Przebieg spotkania:
Od dawnego dworca kolejowego Siekierkach przejdziemy pieszo do mostu na Odrze i mostem aż do niemieckiego brzegu Odry – i z powrotem, łącznie ok. 3 km. Następnie przejedziemy z parkingu własnymi samochodami 11 km do parkingu przy „Górze Czcibora“ przy drodze wojewódzkiej nr 124. Stamtąd pokonamy pieszo trasę ok. 1 km do punktu widokowego w rezerwacie Wrzosowiska Cedyńskie – i z powrotem. Zakończenie wycieczki na parkingu przy „Górze Czcibora“.

Data spotkania: niedziela, 19.05.2024, godz. 12.00 do ok. godz. 16.00

Zdjęcie lotnicze mostu: Skórka Pozostałe zdjęcia: M. Dziubek
Link do wydarzenia Facebook (kliknij)

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy