Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Deklaracja dostępności

 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTE?PNOS?CI

Urząd Miejski w Chojnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Status: Strona internetowa www.chojna.pl jest w trakcie przebudowy w związku z brakiem możliwości dostosowania samej strony do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany) lub zostały przesłane w formie skany; przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe, interpelacje i zapytania radnych, wnioski o udostępnienie informacji publicznych, petycje, niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci, dodatkowo redaktorzy starają się do minimum ograniczać korzystanie z plików PDF, DOC itp. i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. Tego typu dokumenty również będą sukcesywnie poprawiane i będziemy dokładać starań by nowe dokumenty były tworzone poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-02

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym informatyk@chojna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 414 10 35 wew. 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: Bartosz Dłubak Piotr Radziszewski

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: informatyk@chojna.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/oso?b (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: 91 414 10 35 wew. 33

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

 

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2 –

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej: 2008-01-29

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 2020-06-20

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: https://achecker.ca/checker/index.php

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Miejski w Chojnie mieści się w dwóch budynkach, które nie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściach do budynków nie ma podjazdów ułatwiających wejście do budynku. Do głównego wejścia prowadzą schody. W budynkach nie ma windy. Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed głównym budynkiem Urzędu wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Strona główna

Licznik odwiedzin

10499705

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV