Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2013 - PODSUMOWANIE

Projekt „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin  współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2013 PODSUMOWANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie od 2008 roku realizuje projekt systemowy pn. „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał-Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.1. W roku 2013  otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 179 667,60 zł w tym 10% wkładu własnego - 17 966,76 zł. W 2013 roku udział w projekcie wzięło 17 osób (14 kobiet i 3 mężczyzn).
W ramach działań z zakresu aktywnej integracji  przeprowadziliśmy  następujące działania:  

1.   Warsztaty z doradcą zawodowym grupowe i indywidualne, połączone z elementami autoprezentacji. Opracowane zostały indywidualne plany działań. Wszyscy uczestnicy zakończyli udział w warsztatach, otrzymali certyfikaty, wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których wysoko ocenili przydatność warsztatów.

2.   Warsztaty dla kobiet pn. „Rozwój osobisty w życiu kobiety” - 30 godz. zagadnienia warsztatów obejmowały moduły z zakresu treningu interpersonalnego, kreowania własnego wizerunku i autoprezentacji, aktywna komunikacja i aktywne słuchanie, emocje i radzenie sobie ze stresem, rola kobiety we współczesnym świecie.

3.   Równolegle odbywały się warsztaty dla mężczyzn pn. „Być mężczyzną” - 12 godz. warsztaty obejmowały zagadnienia z zakresu radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z agresją oraz rola mężczyzny w rodzinie.  

4.   Kurs kroju i szycia - 80 godz., w którym wzięło udział 14 kobiet, w czasie kursu uczestniczki uszyły sobie odzież letnią oraz garsonki, kurs obejmował również moduł szycia firan i każda z uczestniczek uszyła sobie firany do domu, na zakończenie odbył się egzamin praktyczny, który pozytywnie zaliczyły wszystkie panie. Wszystkie uczestniczki otrzymały na własność nowe maszyny do szycia, na których pracowały w trakcie kursu.

5.   Szkolenie w zawodzie MALARZ dla 3 mężczyzn - uczestników projektu systemowego. Uczestnicy odbyli 150 godz. szkolenia, w tym 126 godz. zajęć praktycznych. Przeszli badania lekarskie, otrzymali odzież i obuwie robocze oraz materiały szkoleniowe. W trakcie szkolenia codziennie otrzymywali posiłek w formie obiadu. Zajęcia teoretyczne obejmowały; szkolenie BHP, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, mieszanie farb, kalkulację kosztów, techniki i technologie szpachlowania i malowania pomieszczeń. Zajęcia praktyczne odbywały się w budynku OPS w Chojnie, obejmowały szpachlowanie i malowanie klatki schodowej.

6.    W miesiącu  wrześniu (6-8.09.2013) zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny nad morze dla wszystkich uczestników projektu  - 17 osób + osoby z otoczenia, członkowie rodzin oraz kadra OPS, razem wyjechało 44 osoby. Wyjazd integracyjny połączony był z warsztatami wychowawczymi dla rodziców, obejmującymi również zagadnienia równości płci, dla dzieci były prowadzone odrębne zajęcia w formie zabaw i zajęć edukacyjnych. Wyjazd był bardzo udany, dla niektórych osób był to pierwszy w życiu wyjazd nad morze, co zapadło w ich pamięci. Zajęcia odbywały się po śniadaniu od 9.00 do 15.00 z przerwą na obiad, potem uczestnicy mieli czas dla swoich rodzin. Wieczorami odbywało się wspólne spotkanie wszystkich uczestników i ich rodzin z kadrą OPS-u, co bardzo wszystkich zbliżyło i pozwoliło na przełamanie barier w relacjach pracownik - uczestnik.

7.    W miesiącu wrześniu (od 16.09 do 2.10.2013) przeprowadziliśmy kolejne planowane szkolenie dla mężczyzn w zawodzie Stolarz. Panowie odbyli 100 godz. szkolenia w ramach których, oprócz zajęć teoretycznych, wykonali stolarkę budowlaną w pomieszczeniu OPS-u (szafki, blaty, ściany-boazeria). Na zakończenie odbył się egzamin końcowy, pomyślnie zdany przez wszystkich uczestników.  

8.    Realizowane było indywidualne poradnictwo oraz psychoterapia dla uczestników oraz osób z ich otoczenia, w siedzibie OPS lub w miejscu zamieszkania uczestnika. Stałe dyżury odbywały się w pierwszy i ostatni piątek każdego miesiąca, dodatkowo indywidualnie ustalane terminy psychoterapii .   

Na rok 2014 przewidujemy objąć wsparciem grupę 13 osób, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 119 778,40 zł przeznaczymy na działania z zakresu aktywnej integracji.

Strona główna

Licznik odwiedzin

12179590

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV