Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły”


Nr wniosku  WND – POKL.09.01.02 – 32 – 106/12
Nr Umowy UDA – POKL.09.01.02-32-106/12-00

Diagnoza, wynikająca z regularnego monitoringu potrzeb edukacyjnych uczniów, który jest prowadzony w szkołach podstawowych w gminie Chojna, wskazała na konieczność poszerzenia dotychczas prowadzonego programu indywidualnych zajęć dla uczniów, wymagających indywidualizacji procesu nauczania. Badania przeprowadzone w styczniu 2011 i marcu 2012, wskazały u 68% uczniów słabo wykształcone funkcje słuchową, wzrokową, zaburzenia lateralizacji oraz niską sprawność manualno - graficzną, u 30% uczniów różnego stopnia wady wymowy. Stan taki utrudnia komunikację werbalną oraz naukę czytania przez uczniów.

Stało się to powodem uruchomienia projektu "Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich". program jest koordynowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Realizacja projektu będzie miała również wpływ na rodziców uczniów objętych wsparciem, poprzez zaangażowanie ich w mierzenie efektów prowadzonych działań. Ponadto, jako wartość dodana, projekt przyczyni się do podniesienia jakości pomocy, udzielanej przez szkoły rodzicom dzieci klas I-III w gminie Chojna.

Regulamin rekrutacji

Projekt pt. „Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Realizacją projektu była Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie wspólnie ze szkołami za aprobatą Gminy Chojna. Projekt był adresowany do klas I-III. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w pierwszym najważniejszym etapie edukacji szkolnej tj.:
- wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych uczniów w zakresie umiejętności czytania i  pisania;
- wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie podstawowych umiejętności szkolnych;
oraz stworzenie warunków rozwoju talentów i zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi odbywały się następujące zajęcia z:
- j. polskiego (dzieci z zaburzeniami umiejętności czytania i pisania oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji);
- matematyki;
- logopedyczne ( dzieci z zaburzeniami mowy);
oraz dla uczniów, u których występowały wady postawy.

Natomiast dla dzieci szczególnie uzdolnionych odbyły się następujące zajęcia:
- w zakresie nauk przyrodniczych;
- w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych;
Ponadto w projekcie również uwzględniono doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne jak również w sprzęty multimedialne.


Okres realizacji projektu od 01.09.2012r. do 30.06.2013r. Kwota dofinansowania 240 070,00 zł. W dniu 3 października 2013r. otrzymaliśmy pismo z Instytucji Pośredniczącej, czyli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, że została zakończona procedura zamknięcia w/w wniosku.

Strona główna

Licznik odwiedzin

12179601

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV