Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Zarządzenie Nr 850/VI/2013
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 09 października 2013 r.


w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu” Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/395/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i Uchwały Nr L/422/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Zarządzenie wraz z załącznikami zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, na stronie internetowej gminy Chojna www.chojna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie.
Przeprowadzenie konsultacji ma na celu poznanie opinii podmiotów zainteresowanych Programem Współpracy na rok 2014.
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 24.10.2013 r., do dnia 31.10.2013 r.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej a wszystkie propozycje i uwagi dotyczące projektu należy składać na załączniku nr 2 na adres e-mail: ngo@chojna.pl lub dostarczyć w formie papierowej bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, pokój nr 3.
Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie gminy Chojna,.
 
§2
                                             
Treść projektu „Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Formularz uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam wydziałowi ZBF.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 - projekt

Formularz uwag do projektu

Strona główna

Licznik odwiedzin

12179572

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV