Dziś jest: Poniedziałek 24 kwietnia 2017, imieniny: Grzegorza i Aleksandra

Taras widokowy na wieży kościoła Mariackiego

Taras widokowy na wieży kościoła Mariackiego w Chojnie nieczynny dla zwiedzających.
W kościele Mariacki w Chojnie trwają prace związane z naprawą poszycia dachowego i wymianą dachówki. Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa osób odwiedzających taras widokowy, Zarząd Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie podjął decyzję o czasowym zamknięciu tarasu widokowego na wierzy kościoła do czasu zakończenia prac dekarskich. O ponownym udostępnieniu tarasu dla zwiedzających poinformujemy na oficjalnej stronie miasta Chojna - www.chojna.pl

Zarząd Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie

Die Aussichtsterrasse auf dem Turm der Marienkirche ist für Besucher unzugänglich.
In der Marienkirche werden Bauarbeiten am Dach durchgeführt – neue Dachziegel werden gelegt. Die Sicherheit der Besucher ist gefährdet, deshalb hat der Vorstand der Stiftung Marienkirche in Chojna beschlossen, die Aussichtsterrasse zeitweilig bis zur Beendigung der Dacharbeiten zu schließen. Über die  Wiedereröffnung der Terrasse werden wir auf der offiziellen Webseite der Stadt Chojna informieren (www.chojna.pl). 

Vorstand der Stiftung Marienkirche in Chojna

 

TARAS WIDOKOWY na wieży kościoła Mariackiego dostępny jest w dni robocze od godz. 10.00 do 15.30 (przez cały rok) -  soboty i niedziele od godz. 11.00 do 15.00 (od 1 października do 30 kwietnia - tylko grupy zorganizwane). Przed wejściem na taras prosimy o kontakt osobisty w Punkcie Informacji Turystycznej (w galerii przy ratuszu-Centrum Kultury) lub telefoniczny: 661 416 595

AUSSICHTSTERRASSE im Turm der Marienkirche ist für die Touristen zugänglich Montag bis Freitag ab 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr Samstagen und Sonntagen ab 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr. Wenn Sie die Aussichtsterrasse besuchen wollen, nehmen Sie bitte vorher Kontakt mit uns auf. Telefonisch: 0048 661 416 595 oder persönlich: im Touristeninformationsbüro (im alten Rathaus/Kulturzentrum-gegenüber der Marienkirche). 

 

  TARAS WIDOKOWY - w okresie zimowym

  • taras widokowy na wieży kościoła Mariackiego dostępny jest w dni robocze od godz. 10.00 do 15.30
  • soboty i niedziele - w okresie od 1.10.2015 do 30.04.2016 tylko grupy zorganizowane (powyżej 10 osób) po wcześniejszym umówieniu się w Punkcie Informacji Turystycznej tel. +48 661 416 595 lub Centrum Kultury tel. +48 91 402 20 01

 

  AUSSICHTSTERRASSE - Winter

  • Aussichtsterrasse im Turm der Marienkirche ist für die Touristen zugänglich Montag bis Freitag ab 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr
  • Samstagen und Sonntagen - im Zeitraum vom 1. October 2015 bis 30. April 2016 organisierte Gruppen (über 10 Personen) nach Vorabstimmung mit der Tourismusinformationstelle Tel. +48 661 416 595 oder Kulturzentrum Tel. +48 91 402 20 01

   REGULAMIN

Korzystania z Tarasu Widokowego na wieży kościoła Mariackiego

1. Taras widokowy jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym dla zwiedzających po uprzednim telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu w Punkcie Informacji Turystycznej tel. 661 416 595

2. Jednocześnie na tarasie widokowym może znajdować się do 10 osób.

3. Na wieżę widokową nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

4. Zabrania się:

       - zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,

       - wspinania się na barierkę tarasu widokowego,

       - wspinania się po elewacji wieży.

5. Za wypadki wynikające z naruszenia regulaminu nie odpowiada zarządzający obiektem.

6. Uwagi i wnioski można zgłaszać do Fundacji „Kościół Mariacki w Chojnie / Königsberg / Neumark” Chojna ul. Malarska 24.

7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wieża nie będzie udostępniona dla zwiedzających.

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu.

9. Wejście na wieżę jest traktowane jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

 

 

  ORDNUNGSVORSCHRIFTEN

für die Nutzung der Aussichtsterrasse auf dem Turm der Marienkirche.

1. Der Aussichtsturm ist allgemein für Besucher zugänglich nach Voranmeldung. (Tel.:  0048 661 416 595 oder persönlich im Touristeninformationspunkt).

      Die Zahl der Besucher, die sich im Innenraum des Turmes und auf.

2. Der Aussichtsterrasse aufhalten dürfen, ist auf 10 Personen begrenzt.

3. Personen, deren Verhalten auf Alkohol- oder Drogenkonsum schließen lässt, dürfen den Turm nicht betreten.

4. Es ist verboten:

       -       Gegenstände vom Turm zu werfen,

       -       auf die Barriere der Aussichtsterrasse zu klettern,

       -       die Fassade des Turmes hinauf oder hinab zu klettern.

5. Für Unfallschäden bei Personen, welche die Ordnungs-vorschriften nicht einhalten, haften nicht die Verwalter des Objekts.

6. Hinweise und Beschwerden sind an die Stiftung Marienkirche in Königsberg / Neumark, Chojna ul. Malarska 24 zu richten.

7. Bei ungünstigen Wetterverhältnissen ist das Besteigen des Turmes nicht zulässig.

8 .Besucher, welche die öffentliche Ordnung oder die Ordnungsvorschriften nicht einhalten, werden aufgefordert, den Turm zu verlassen.

9. Die Turmbesteigung wird als Akzeptanz der Ordnungsvorschriften betrachtet.

 

REGULAMIN/ORDNUNGSVORSCHRIFTEN:pdf

Strona główna
BIP
BIP

elektroniczny samorząd

Licznik odwiedzin

6854728

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie Maciej Ostrowski e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV