Zapytania ofertowe

3 kwietnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup upominków na zajączka dla dzieci

7 kwietnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę środków chemiczno-higienicznych

8 kwietnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę zestawu pomocy dydaktycznych - materiały szkolne

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę ręczników do łazienki dla dzieci

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę wyprawki dla przedszkolaka

9 kwietnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę dzienników zajęć

13 kwietnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostosowanie pomieszczenia na Salę Doświadczeń Świata

14 kwietnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na
wykonanie prac polegających na dostosowaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń do zajęć dydaktyczno-terapeutycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę ręczników do łazienki dla dzieci

22 kwietnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zorganizowanie spotkań integracyjnych i wycieczek edukacyjnych

Sprostowanie do zapytania ofertowego na zorganizowanie spotkań integracyjnych i wycieczek edukacyjnych

23 kwietnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup mebli i wyposażenia na potrzeby Oddziału Integracyjnego

24 kwietnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę zestawu naczyń dla dzieci

28 kwietnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Oddziału Integracyjnego

30 kwietnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby Oddziału Integracyjnego

5 maja 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi transportu dzieci z oddziału integracyjnego środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych

6 maja 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup upominków z okazji Dnia Dziecka

15 maja 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw

25 lipca 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na
zakup pomocy dla socjoterapeuty, muzykoterapeuty i pedagoga specjalnego na potrzeby Oddziału Integracyjnego

1 września 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na
zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka

Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8889328

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV