Rekrutacja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa o dofinansowanie projektu
„Pomóż mi, a będę miał równy start"


Nr wniosku WND – POKL.09.01.01-32-010/13

 

OGŁOSZENIE
16.12.2013

 

Gmina Chojna/ Przedszkole Miejski w Chojnie organizuje nabór do oddziału integracyjnego w Przedszkolu Miejskim w  Chojnie przy ul. Wilsona 4.


Do oddziału integracyjnego rodzice mogą zgłaszać dzieci:

  • które mają ukończone 3 lata i nie więcej niż 5;
  • dzieci odroczone od obowiązku szkolnego zamieszkujące na terenie Gminy Chojna;
  • dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności);
  • dzieci pochodzące z rodzin mających trudną sytuację materialną (na podstawie zaświadczenia o pobieraniu zasiłków rodzinnych);
  • dzieci rodziców niepełnosprawnych (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności).
     

Rekrutacja odbędzie się w dniach od 18.12.2013r. do 27.12.2013r. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do 16:30. Wszelkie informacje dotyczące naboru oraz uczestnictwa w projekcie zawarte są w regulaminie rekrutacji dostępne na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Miejskim w Chojnie oraz w biurze projektu jak również na stronie internetowej www.przedszkolakichojna.pl

                   

KARTA ZGŁOSZENIA/ANKIETA REKRUTACYJNA DZIECKA DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE

Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8884440

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV