Zapraszamy po odbiór komputerów

Gmina Chojna dzięki Funduszom Europejskim  pozyskała 1 669 372,00 zł w ramach programu rządowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Dzięki temu zakupiono 567 laptopów, 79 komputerów stacjonarnych oraz 37 tabletów.

Sprzęt został dostarczony do Gminy Chojna i jest przygotowywany do wydania beneficjentom ostatecznym.

Osoby, które złożyły w Gminie Chojna pozytywnie zweryfikowane oświadczenia, będą sukcesywnie proszone o zgłaszanie się w celu odbioru sprzętu.

Pierwszy termin odbioru sprzętu to 9 listopada 2022 roku (środa) od godziny 16:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Chojnie – odbiór według nazwisk dzieci od A do I .

Dalsze terminy przedstawia poniższy harmonogram.

Harmonogram odbioru sprzętu

  • 14 listopada 2022 roku (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 14:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (wejście D od ulicy Żwirki i Wigury - nazwiska dzieci od J do Ko
  • 16 listopada 2022 roku (środa) w godzinach od 9:00 do 14:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (wejście D od ulicy Żwirki i Wigury - nazwiska dzieci od Kr do Ma
  • 18 listopada 2022 roku (piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (wejście D od ulicy Żwirki i Wigury - nazwiska dzieci od Me do Ru
  • 21 listopada 2022 roku (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 14:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (wejście D od ulicy Żwirki i Wigury - nazwiska dzieci od Ry do U
  • 23 listopada 2022 roku (środa) w godzinach od 9:00 do 14:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (wejście D od ulicy Żwirki i Wigury - nazwiska dzieci od W do Ż

Osobą uprawnioną do odbioru jest wyłącznie rodzic / opiekun niepełnoletniego dziecka składający oświadczenie lub pełnoletni uczeń składający oświadczenie we własnym imieniu.

W celu odebrania sprzętu należy okazać dowód osobisty osoby odbierającej.

Prosimy przychodzić tylko w wyznaczonych terminach lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu innego terminu.

Prosimy o kontakt telefoniczny osoby, które chcą potwierdzić czy ich oświadczenie zostało pozytywnie zweryfikowane i czy znajdują się na liście osób, którym przyznano wsparcie, oraz osoby, które chcą uzgodnić inny termin odbioru sprzętu, niż wskazany poniżej.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 91 4141035 (wew. 35).

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360