W Chojnie powstał nowy mural [foto]

Mural "Hinrich Brunsberg" zaprojektowała i wykonała Maja Ostrowska - studentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. Brunsberg niemiecki architekt i budowniczy, należał do grona twórców gotyku ceglanego, stylu charakterystycznego dla krajów nadbałtyckich w architekturze gotyckiej, zwanego również „brungsbergowskim”. Architektowi przypisuje się udział w przebudowie kościoła Mariackiego i ratusza w Chojnie.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360