Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna

Burmistrz Gminy Chojna informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/337/2022 z dnia 24.02.2022 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/188/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna - właściciele nieruchomosci, na której wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do stosowania indywidualnego oznakowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób pozwalających na identyfikacje właściciela nieruchomosci, poprzez oznaczenie pojemników numerem porządkowym budynku. Pojemniki powinny by oznaczone trwale, wyraźnie i w widocznym miejscu numerem porzadkowym budynku. Oznakowanie należy wykonać na przedniej części pojemnika, w sposób uniemożliwiający zmazanie (np. farba, sprayem, niezmazywalnym flamastrem). Brak oznaczenia pojemnika skutkowac moze zaktóceniami w regularnym odbiorze odpadów ze wzgledu na brak mozliwosci przypisania danego pojemnika do konkretnej posesji. W zwiazku z powyższym prosimy o oznaczenie pojemników w terminie do 31 marca 2023 г.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy