Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

XLVI sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2022-06-01 00:05:39

Uprzejmie informujemy, że XLVI sesja Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się 2 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00, natomiast wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.00 - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 2.

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/184951
https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/185060


Porządek obrad
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji. (28.04.2022 r.)
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/210/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości - Sołectwo Lisie Pole na lata 2016 – 2022”. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Strzelczyn na lata 2016 – 2022”. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w obrębie 2m.Chojna na rzecz jej użytkownika wieczystego.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego położonego w Chojnie przy ul. Paderewskiego 11/2 na rzecz najemcy. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/188/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/336/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chojna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036.

17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.Strona główna

Licznik odwiedzin

12179432

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV