Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2021-05-24 11:09:42

ROZPORZĄDZENIE NR 15/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. póz. 1421) oraz art. 59 ust. l ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. póz. 1464), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:


§ 1.
W rozporządzeniu nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. póz. 1467) wprowadza się następujące zmiany:

  1. § l otrzymuje brzmienie: „§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania - afrykańskiego pomoru świń uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich położonych w województwie zachodniopomorskim, określonych w załącznikach nr l oraz nr 2 do rozporządzenia.";;
  2. załącznik  do  rozporządzenia  otrzymuje  oznaczenie:   „Załącznik  nr   l do  rozporządzenia  Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r.";
  3. dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego rozporządzenia.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § l.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Wojewoda Zachodniopomorski
Zbigniew Bogucki

 

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIAStrona główna

Licznik odwiedzin

12179517

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV