Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2021-05-24 10:38:30

Porządek obrad
XXXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnie
27 maja 2021 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 13.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z XXXII sesji (29.04.2021 r.)
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

6.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu ich rozliczania.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Zamknięcie obrad.Strona główna

Licznik odwiedzin

12179610

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV