Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

XXX sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2021-02-21 11:50:35

Porządek obrad
XXX sesji Rady Miejskiej w Chojnie
25 lutego 2021 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 13.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przyjęcie protokołów: z XXVII sesji (30.12.2020 r.), z XXVIII sesji (19.01.2021 r.) i z XXIX sesji (28.01.2021 r.)
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2020.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców gminy Trzcińsko-Zdrój.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia kierownikowi świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego  i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie Krzymów oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 310/1.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości, położonej w obrębie 5 m. Chojna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/2 na cele publiczne.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Grzegorza Piątkowskiego. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Piotra Sterkowskiego. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pani Teresy Garland. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pani Katarzyny Puchała. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

18.    Wolne wnioski i informacje.
19.    Zamknięcie obrad.
 


 Strona główna

Licznik odwiedzin

11476170

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV