Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej

2021-02-12 14:55:39

ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. zarządzam, co następuje:

§1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. 
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, publikuje się  poprzez jego zamieszczenie:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
b) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnie,
c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych oraz Skarbnikowi Gminy Chojna.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2021
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 3 lutego 2021 r.Strona główna

Licznik odwiedzin

11475888

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV