Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

2020-12-14 14:46:55

ZARZĄDZENIE Nr 628/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn.zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”, zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, obejmującego prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Gminie Chojna przez okres do 31 grudnia 2021 r.

§2. Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJStrona główna

Licznik odwiedzin

11397011

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV