Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie

2019-12-26 09:14:48

Porządek obrad
XVI sesji Rady Miejskiej w Chojnie
30 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 13.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad. 
2.    Przyjęcie protokołu z XV sesji. (28.11.2019 r.)
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2020 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2020 -2026.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojna w roku szkolnym 2019/2020.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2019.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu Gminy Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2020.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2020 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

18.    Wolne wnioski i informacje.
19.    Zamknięcie obrad.

 

 Strona główna

Licznik odwiedzin

11397121

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV