Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konsultacje społeczne

2019-06-28 13:31:29

Burmistrz Gminy Chojna zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu: Program / Strategia Rozwoju Gminy Chojna na lata 2019–2027 (Projekt 1.0). Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 28 czerwca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. włącznie. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej za pomocą Formularza Zgłaszania Uwag. Wypełniony Formularz można: pozostawić w Urzędzie Miejskim w Chojnie (sekretariat) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres inwestycje@chojna.pl: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju”.

Z poważaniem
Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka

 

Program Rozwoju Gminy Chojna na lata 2019-2027

 

Formularz zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju (Projekt_2.0)

 

ANKIETA – Stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy Chojna

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

9242982

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności