Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY W GMINIE CHOJNA

2019-06-28 12:45:51

Uprzejmie informujemy, że Gmina Chojna zamierza przystąpić do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, których będzie beneficjentem.

W przypadku otrzymania przez Gminę Chojna dofinansowania w programie Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza  – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:

  • właścicielem domów jednorodzinnych,
  • właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
  • najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu)

będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła  (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie, kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/m2 na rok. W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

W przypadku otrzymania przez Gminę Chojna dofinansowania w programie Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące: właścicielem budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Chojna zainteresowane przystąpieniem  do projektu będą mogły otrzymać wsparcie na:

  • częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej - wysokość wsparcia to kwota ryczałtowa 25 000 zł.
  • pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej - wysokość wsparcia to kwota ryczałtowa 50 000 zł. 

Wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

UWAGA

  • Osoba fizyczna może przystąpić do jednego projektu, tj. Działania 2.14 lub Działania 2.15
  • Projekty kierowane są do osób fizycznych, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze.
  • Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektów proszone są o wypełnienie i złożenie ankiet (zamieszonych poniżej.
  • Ankiety należy składać do 22 lipca 2019 r. 

 

Ankieta wstepna termomodernizacja 2.15

 

Ankieta wstepna wymiana źródła ciepła 2.14


 Strona główna

Licznik odwiedzin

10394566

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności