Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

X sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie

2019-06-25 09:38:30

Porządek obrad
X sesji Rady Miejskiej w Chojnie
27 czerwca 2019 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 13.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad. 
2.    Przyjęcie protokołu z IX sesji rady (30.05.2019)
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

6.    Raport o stanie Gminy Chojna w 2018 roku:
a) przedstawienie raportu
b) debata nad raportem 
c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Chojna wotum zaufania. 

 

 • stanowiska komisji
 • podjęcie uchwały

 
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2018 rok. 

a) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2018 rok
b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2018 rok
c) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chojna za 2018 rok

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Chojna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

 • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok w sprawie absolutorium.
 • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie 
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026. Druk nr 5/X/2019

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Paderewskiego 11/5 
na rzecz najemcy.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej z bonifikatą, położonej w obrębie Garnowo, gmina Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narciarskiej w mieście Chojna. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac remontowych dachu Kościoła Mariackiego w Chojnie w 2019 roku.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

14.    Wolne wnioski i informacje.
15.    Zamknięcie obrad.Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

9627272

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności