VI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie

2019-02-22 11:20:22

Porządek obrad
VI sesji Rady Miejskiej w Chojnie
28 lutego 2019 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 13.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z V sesji rady (24.01.2019)
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie za rok 2018. 
7.    Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie za rok 2018.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2019 rok

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie powierzenia wykonania zadania.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2019.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Zamknięcie obrad.

 

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8812316

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV