Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie

2018-12-21 23:49:48

Porządek obrad
IV sesji Rady Miejskiej w Chojnie
27 grudnia 2018 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 13.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z III sesji rady (13.12.2018)
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019-2023.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023”.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w zmiany Uchwały Nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 maja 2016 r. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prusa 1a. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chojna przy ul. Łużyckiej.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2019.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2019 -2026.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/71/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia reprezentantów Gminy Chojna w organizacji Douzelage.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

21.    Wolne wnioski i informacje.
22.    Zamknięcie obrad.Strona główna

Licznik odwiedzin

9968413

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności