Wymiana doświadczeń polskich i niemieckich samorządowców z transgranicznego obszaru gospodarczego Dolina Dolnej Odry.

2018-11-30 13:44:49

Jesienią 2018 r. 40 niemieckich i polskich samorządowców z dziewięciu gmin, spotkało się ponownie w Polsce i w Niemczech, aby wymienić poglądy na temat edukacji, usług użyteczności publicznej, gospodarki i turystyki.Celem spotkań jest opracowanie wspólnej mapy drogowej – przewodnika przyszłej współpracy, która opisuje potrzeby i możliwości działania. 

Uczestnicy omówili aktualną sytuację i dyskutowali nad wymaganiami, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Odwiedzili także miejsca, w których mogli zapoznać się z aktualnie panującą sytuacją.
Dzięki temu mogli się przekonać, jak wiele już udało się osiągnąć: w polsko-niemieckim przedszkolu w Gryfinie, gdzie dzieci uczą się niemieckiego bez namawiania; w ochotniczej straży pożarnej w Pinnow, która ściśle współpracuje z polskimi strażakami i jest przygotowana do wspólnych akcji, np. w razie powodzi; podczas wizyty w działającej na terenie całych Niemiec firmie branży meblarskiej w Dębnie lub na wycieczce po ścieżkach rowerowych w gminie Banie, które zostały wybudowane w ramach projektów INTERREG i które są obecnie rozbudowywane przez województwo zachodniopomorskie jako element kompleksowej sieci ścieżek rowerowych.

Jednocześnie jasnym stało się, jak wiele jest jeszcze do zrobienia: język polski jako język kraju sąsiedniego wciąż nie jest jeszcze częścią programu nauczania w szkołach Brandenburgii i nadal istnieje wiele zastrzeżeń, co do jego nauczania. Brak przepisów prawnych uniemożliwia obecnie transgraniczne działanie śmigłowca ratowniczego, należącego do lotniczego ratownictwa ratunkowego, operującego z bazy w Angermünde. A tam, gdzie jeszcze pięć lat temu narzekano na bezrobocie, coraz bardziej odczuwalny staje się niedobór wykwalifikowanych kadr. Turystyka powoli nabiera tempa, szczególnie w społecznościach wiejskich: wspólne produkty i ich marketing, są zatem postrzegane jako katalizatory.

Detlef Krause, dyrektor Urzędu Oder-Welse, powiedział: "W przyszłości Szczecin będzie coraz ważniejszy dla wspólnego regionu gospodarczego Doliny Dolnej Odry. Rosnące płace i rosnący niedobór wykwalifikowanych pracowników - również po stronie polskiej - mogą już w najbliższej przyszłości sprawić, że Niemcy będą pracować także w Szczecinie. Wymaga to jednak znajomości języka i polskiej kultury. Dziś musimy coś z tym zrobić. Współpraca międzygminna pomaga nam, jako gminom wiejskim, nie tylko obserwować ten rozwój, ale także odgrywać w nim aktywną rolę".
Mapa drogowa będzie przedmiotem dyskusji władz samorządowych na początku 2019 r., a w marcu 2019 r. zostanie przedstawiona opinii publicznej.

Dalsze informacje można uzyskać w biurze Urzędu Oder-Welse lub znaleźć w Internecie pod adresem:
https://zukunftunteresodertal.wordpress.com/aktuelles-2/

W tym przedszkolu w Gryfinie dzieci uczą się niemieckiego od najmłodszych lat. Remont budynku i utworzenie placówki było możliwe dzięki projektow Interreg realizowanemu wspólnie z partnerami z Niemiec.
zdjęcie: Amt Oder-Welse

Ochotnicza straż pożarna w Pinnow ściśle współpracuje z polskimi sąsiadami, na przykład w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Uzgodniono wzajemne wsparcie w nagłych przypadkach.. 
zdjęcie: Amt Oder-Welse

Uczestnicy warsztatów przemieszczali się rowerami w okolicych gminy Banie. Ścieżka rowerowa była współfinansowana w ramach projektu Interreg "Na nowych szlakach" i jest częścią sieci tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego, która jest obecnie wdrażana przez województwo i współuczestniczące w projekcie gminy.
zdjęcie: INFRASTRUKTUR & UMWELT

Stacja lotniczego pogotowia ratunkowego DRF w Angermünde obejmuje swoim działaniem obszar na północny-wschód od Berlina i jest wykorzystywana w nagłych wypadkach, np. na autostradach. W projekcie Interreg InGRiP pogotowie lotnicze współpracuje z polskimi służbami ratowniczymi w celu usprawnienia współpracy. Obecnie jednak brak podstaw prawnych uniemożliwia przeprowadzanie akcji ratowniczych w sąsiednim kraju.
zdjęcie: INFRASTRUKTUR & UMWELT


 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

9049845

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności