Gmina Chojna doposażyła infrastrukturę rekreacyjną.

2018-10-03 12:32:03

Nowe urządzenia zabawowe oraz infrastruktura sportowa powstały na terenie gminy Chojna przy współudziale środków unijnych. Zgodnie z podpisaną 21 grudnia 2017 r. Umową o przyznaniu pomocy, Gmina zrealizowała projekt pn: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Chojna” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia doposażony został plac zabaw w Kamiennym Jazie i Krajniku Dolnym oraz powstał nowy plac zabaw w Stokach. Zamontowano siedziska dla zawodników rezerwowych na terenie boiska sportowego oraz wykonano ogrodzenie oddzielające teren rekreacyjny od boiska w Lisim Polu. W Krajniku Górnym natomiast powstało nowe boisko sportowe do mini piłki nożnej. 

Całkowita wartość projektu wynosi 97.981,00 zł w tym wartość dofinansowania ze środków EFRROW – 62.345,31 zł oraz wkład własny Gminy Chojna – 35.635,69 zł.


 

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8889361

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV