XLIV sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2018-04-20 10:07:43

Porządek obrad
XLIV sesji Rady Miejskiej w Chojnie
26 kwietnia 2018 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z XLI sesji (22.02.2018) i z XLII sesji Rady (27.02.2018).
4.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski Komisji.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. 

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany w planie. (obr. Mętno)

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Nawodna. (dz. nr 403 o pow. 300 m2 – remiza) 

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie z przeprowadzonej kontroli w sprawie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały


12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
15.    Zamknięcie obrad.Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8533362

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV