Dziś jest: Piątek 14 grudnia 2018, imieniny: Alfreda i Izydora

XLI sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2018-02-16 12:46:50

Porządek obrad
XLI sesji Rady Miejskiej w Chojnie
22 lutego 2018 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady (28.12.2017).
4.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski Komisji.

8.    Informacja Burmistrza Gminy Chojna z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2017 rok.

9.    Sprawozdania przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie z działalności za rok 2017. 

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2018 rok.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. 

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVII/215/2016 rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rurka na lata 2016-2022”.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/2016 rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Strzelczyn na lata 2016-2022”.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przyległej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Orląt 4 w Chojnie.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 8 miasta Chojna. (dz. nr 36/279)

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 8 miasta Chojna. (dz. nr 36/274-276-278-280)

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

21.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

22.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

23.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (Kościelna)

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 


24.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi Krajnik Dolny- Zatoń Dolna, Gmina Chojna do kategorii dróg gminnych publicznych.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

25.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie działającego w formie jednostki budżetowej.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

26.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

27.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

28.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
29.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
30.    Zamknięcie obrad.Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8453486

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV