Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości! - nowy projekt OPS w Chojnie

2018-02-09 12:36:32

Już aktywnie... w projekcie „Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!” Informujemy, że rozpoczęliśmy pierwsze działania w  projekcie „Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!” dla 15 uczestników - mieszkańców naszej Gminy. W ramach pierwszych  działań w projekcie odbywają  się indywidualne spotkania z psychologiem jako wsparcie specjalistyczne raz w miesiącu.

Jednocześnie organizowane są spotkania z socjoterapeutą dla 5 osób przez okres 3 miesięcy. Natomiast od 12 lutego 2018 roku rozpoczną się kolejne zajęcia dla uczestników w formie treningów z umiejętności społecznych i interpersonalnych. Spotkania i treningi mają na celu zwiększenie wiary we własne możliwości oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w rodzinie i otoczeniu. 

W projekcie uczestniczą osoby  bezrobotne, zagrożone lub wykluczone społecznie. Celem projektu jest aktywna integracja społeczna uczestników i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Zaczynamy od wsparcia psychologicznego i treningów interpersonalnych, przez kursy zawodowe pomoc doradcy zawodowego aż do zatrudnienia. W projekcie uczestniczy 15 mieszkańców gminy. Zaczęliśmy w styczniu i będziemy realizować zadania projektowe do końca roku.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie
Agnieszka Horwat-Makowska

 

 

 

 

 

 

 

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8533478

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV