Dziś jest: Poniedziałek 16 lipca 2018, imieniny: Marii i Benedykta

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2017-08-07 09:50:42

Porządek obrad
XXXVI sesji Rady Miejskiej w Chojnie
10 sierpnia 2017 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady (08.06.2017).
4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski Komisji.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały Nr L/419/2010 z 16 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie powierzenia „Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie” Sp. z o.o. zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla terenu gminy poprzez utworzenie punktu w miejscowości Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XV/99/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Demokracji Ludowej w Chojnie.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej, położonej w obrębie 6 miasta Chojna, w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Chojna pod gminną drogę publiczną - ulicę Matejki druk nr 7/XXXVI/2017

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad. Strona główna
BIP
BIP

elektroniczny samorząd

Licznik odwiedzin

8057906

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV