Dziś jest: Poniedziałek 16 lipca 2018, imieniny: Marii i Benedykta

Podziękowania

2017-07-18 12:29:28

Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Festynu Sportowo-Rekreacyjnego w Starym Objezierzu w czasie którego odbył sięXVIII Bieg Integracyjny o Puchar Rady Sołeckiej Starego Objezierza oraz marsz NordicWalking.

Pomoc zaprzyjaźnionych firm i instytucji, osób fizycznych, samorządowców i wielu wolontariuszy jest rok rocznie dla nas – organizatorów nieoceniona i daje nam zawsze wiele radości i satysfakcji z pracy społecznej dla naszego regionu. Bez ich udziału nie mogłaby się odbyć tak udana impreza.

Serdeczne podziękowania kierujemy do:
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza,  Burmistrza Gminy Moryń Pana Józefa Piątka oraz Właściciela firmy POL-MARK i restauracji Victoria na plaży w Moryniu, Pana Marka Grynkiewiczaza objęcie patronatem honorowym naszego wydarzenia. 
Ponadto składamy podziękowania:
Współorganizatorom –Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędowi Miejskiemu w Moryniu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Moryniu, Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie - Barbarze Andrzejczyk, Lidze Obrony Kraju w Gryfinie, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Gądno, Członkom Klubu Biegaczy „Hermes”  Gryfino, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, Kołu Gospodyń Wiejskich w St. Objezierzu, Firmie BOKOSPORT z Kostrzyna, Lidze Obrony Kraju w Gryfinie

Sponsorom i fundatorom nagród - Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego PanuOlgierdowi Geblewiczowi,  Burmistrzowi Gminy Moryń PanuJózefowi Piątkowi, Właścicielowi firmy POL-MARK i restauracji Victoria na plaży w Moryniu, Panu Markowi Grynkiewiczowi, Siostrze Dyrektor DPS w Moryniu Małgorzacie Kałdowskiej, Nadleśnictwu Mieszkowice,Bankowi Spółdzielczemu w Chojnie, Małgorzacie i Tomaszowi Siergiejom - Hodowla koni sportowych w Żelichowie, Krzysztofowi Ziętkowi -Kierownikowi Oddziału Dróg Wojewódzkich w Chojnie, Robertowi Dziedzicowi Komendantowi Gminnemu OSP w Moryniu, Sławomirowi Domaradzkiemu Właścicielowi firmy SEDPOL w Moryniu, Henrykowi Kaczmarowi Radnemu Powiatu Gryfińskiego, Patrycji i Piotrowi Ratańczukom Właścicielom firmy DOM w Moryniu, Agnieszce Ostrowskiej Agencja Reklamy w Moryniu, Beacie Batalińskiej,Grażynie Starościńskiej Prezes JSG-Fach, Marioli i Edmundowi Hrynkiewicz Właścicielom firmy OKMA w Starym Objezierzu, Zbigniewowi Tybulczykowi Zakład Rolny w Moryniu, Wiesławowi Hrynkiewiczowi Zakład Kamieniarski w Moryniu, Mariuszowi Malinowskiemu Współwłaścicielowi firmy GOLDEN GROT z Klępicza, Bartłomiejowi Mrozowi Właścicielowi firmy BWT z Mieszkowic, Tomaszowi Zalewskiemu Ośrodek Szafir w Moryniu oraz Mariuszowi Sikorze Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Mediom regionalnym – Gazecie Chojeńskiej, Portalowi chojna24.pl, Portalowi igryfino.pl, Portalowi ono24.info Obserwatora Nadodrzańskiego, Firmie Sport-Time.
Dziękujemy równieżPaniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Objezierzu – Zofii Grzybowskiej,Teresie Kuzior, Jadwidze Borodo oraz Zofii Maciejewskiej; Paniom – Grażynie Matuszczyk i Krystynie Kubisiak;  młodzieży i mieszkańcom Starego Objezierza, Panu Krzysztofowi Woźniakowi,Panu Romanowi Ogonowskiemu, Panu JanuszowiRudykowi,policjantom z Komendy Policji w Chojnie i posterunku w Mieszkowicach, druhom OSP w Starym Objezierzu, konferansjerowi Panu Krzysztofowi Koneckiemu, Panu Zbigniewowi Kozakiewiczowi sędziemu głównemu biegu i sędziom pomocniczym,pilotom biegu - Panom Pawłowi Garusowi i Pawłowi Tuzinkowi, Obsłudze Biura Biegu, Panu Stanisławowi Świątkowi i Piotrowi Suchomskiemu, Panu Józefowi Markowiak, Pani Barbarze Sobolewskiej i jej córce Ani Sobolewskiej, Panu Maciejowi Ostrowskiemu i jego synowi Maciejowi Ostrowskiemu, Mai Ostrowskiej za przygotowanie wystawy własnych prac plastycznych, Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej, Artystom z Centrum Kultury w Chojnie, Wolontariuszom Loterii Fantowej i Obsłudze Zamku Dmuchanego, Restauracji Victoria za doskonałą obsługę cateringową

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Ewy DudarRadnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, do Pana Dariusza Draczyńskiego Głównego Specjalisty Wydziału Edukacji i Sportu przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, do Pana Tadeusza Wójcika oraz do wszystkich przybyłych Sportowców, Kibiców i Gości naszej cyklicznej imprezy.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok. 

Dziękują:
Prezes OSP w Starym Objezierzu – Edmund Hrynkiewicz
Sołtys Sołectwa w Starym Objezierzu – Teresa Kuzior
Radny Rady Miejskiej w Moryniu – Jerzy Domaradzki
Dyrektor biegu – Aleksandra DomaradzkaStrona główna
BIP
BIP

elektroniczny samorząd

Licznik odwiedzin

8057905

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV