Dziś jest: Czwartek 23 listopada 2017, imieniny: Klemensa i Amelii

XXXII sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2017-02-03 09:14:48

Porządek obrad
XXXII sesji Rady Miejskiej w Chojnie
9 lutego 2017 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z XXIX (05.12.2016) i XXX sesji Rady (15.12.2016).
4.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski Komisji.

8.    Informacja Burmistrza Gminy Chojna z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2016 rok.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez niektórych uczniów klas III i VI z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/357/2014 z 15 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego, poz.2250) w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

12.    Sprawozdania przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie z działalności za rok 2016. 

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2017 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krajnik Górny na lata 2016-2022”.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chojna do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody przy pomnikach przyrody.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

18.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
20.    Zamknięcie obrad. Strona główna
BIP
BIP
BIP

elektroniczny samorząd

Licznik odwiedzin

7404130

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie Maciej Ostrowski e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV