Dziś jest: Środa 17 stycznia 2018, imieniny: Antoniego i Rościsława

XXXI sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2016-12-22 08:21:55

Porządek obrad
XXXI sesji Rady Miejskiej w Chojnie
29 grudnia 2016 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady (15.11.2016).
4.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski komisji.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2016 rok. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja, 
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja, 
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Chojna na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja, 
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na rok 2017.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja, 
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2017.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja, 
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja, 
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja, 
 • podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/228/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja, 
 • podjęcie uchwały

16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

18.    Zamknięcie obrad.
 Strona główna
BIP
BIP
BIP

elektroniczny samorząd

Licznik odwiedzin

7562358

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie Maciej Ostrowski e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV