Film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych

2019-07-16 06:50:48

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód", współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. „Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym".

.

Chojeńskie Lato Kulturalne 2019 - PODZIĘKOWANIA

2019-07-11 08:48:34

7 lipca w ramach Chojeńskiego Lata Kulturalnego odbył się Festiwal Smaku. Smak to jeden z podstawowych zmysłów. o wielorakim znaczeniu. Ideą naszej imprezy było prezentowanie piękna, harmonii, elegancji w różnych dziedzinach sztuki i poszukiwanie tych wartości w codziennym życiu. Podczas niedzielnej imprezy udało nam się zaprezentować wielu twórców w różnych dziedzinach artystycznych.

 

.

 
.

Inauguracyjna Chojeńskiego Lata Kulturalnego 2019 (GALERIA)

2019-07-09 10:19:23

Chojeńskie Lato Kulturalne rozpoczęło się Festiwalem Smaku, podczas którego odbył się konkurs na dekorację okolicznościową stołu. Nagrody otrzymały - Koła Gospodyń Wiejskich w Kamiennym Jazie , Grzybnie i Krzymowie oraz Restauracja "Ratuszowa"..Podczas Festiwalu Smaku nie mogło zabraknąć chojeńskich akcentów. Chojnianka Beata Rolak zaprezentowała wystawę prac pn. „Barwy Regionu”. W uroczystym otwarcie uczestniczyła Pani burmistrz Barbara Rawecka, radni Rady Miejskiej w Chojnie, media i zaproszeni goście. 
 
 
.
.

POMOC POGORZELCOM

2019-07-01 14:22:15

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konsultacje społeczne

2019-06-28 13:31:29

Burmistrz Gminy Chojna zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu: Program / Strategia Rozwoju Gminy Chojna na lata 2019–2027 (Projekt 1.0). Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 28 czerwca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. włącznie. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej za pomocą Formularza Zgłaszania Uwag. Wypełniony Formularz można: pozostawić w Urzędzie Miejskim w Chojnie (sekretariat) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres inwestycje@chojna.pl: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju”.

Z poważaniem
Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka
 

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY W GMINIE CHOJNA

2019-06-28 12:45:51

Uprzejmie informujemy, że Gmina Chojna zamierza przystąpić do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, których będzie beneficjentem.
 

« poprzednie 1 2  [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 211   następne »
Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

9142689

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności