Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE

2021-02-01 13:15:40

W związku z rozpoczynającą się od 1 marca 2021 r. rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dyrektorzy informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

INFORMACJA O NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022. Od dnia 1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych i przedszkola oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna na rok szkolny 2021/2022. REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczące zmian granic administracyjnych miasta Chojna

2021-02-01 12:39:34

ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu części obszaru sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja. Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 oraz 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, zarządzam co następuje:

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

2021-02-01 10:24:47

Komunikat Centralnego Biura Spisowego. Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dnia 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021. 

Pani Barbara Rawecka - Gminny Komisarz Spisowy w  Chojnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. 

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. 

WZNOWIENIE SZKOLEŃ

2021-02-01 09:47:04

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach INFORMUJE O WZNOWIENIU SZKOLEŃ Z ZAKRESU: Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z doradcami PZDR w powiatach. Oddziałem w Koszalinie lub ZODR w Barzkowicach.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA

2021-01-29 15:22:45

ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. ogłoszonego zarządzeniem nr 16/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ze zm.) oraz p. 3 pp. 8 lit. d ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r. zarządzam, co następuje:

Kondolencje

2021-01-28 13:10:02

XXIX sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2021-01-21 14:31:41

Uprzejmie informujemy, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00, natomiast wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się we wtorek, tj. 26 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 2. Wszystkie materiały na komisję i sesję dostępne są już w systemie eSesja pod adresami: 
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/117043
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/117054

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2021-01-21 14:25:08

ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. zarządzam, co następuje:

« poprzednie 1 2 3  [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 367   następne »
Strona główna

Licznik odwiedzin

10975838

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV