Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Burmistrz Gminy Chojna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

2020-06-18 09:22:13

Burmistrz Gminy Chojna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

 

Gmina Chojna otrzymała dofinansowanie na modernizację toru motocrossowego w Chojnie

2020-06-05 12:24:10

W ramach „Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej” gmina Chojna otrzymała dofinansowanie na modernizację toru motocrossowego w Chojnie. Planowane są prace w strefie startowej polegające na: demontażu starych elementów startowych, niwelacja terenu strefy startowej, wykonanie i montaż nowej maszyny startowej, wykonanie płyty betonowej  i zamontowanie na niej siatek - miejsc startowych, zamontowanie słupów ogrodzeniowych pola startowego. Całkowity koszt zadania 40.000 zł – dofinansowanie 19.000 zł.

KOLEJNE LAPTOPY DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU Zdalna Szkoła+

2020-06-05 11:51:10

Burmistrz Gminy Chojna przekazała Dyrektorom Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Chojnie zakupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus” laptopy. Zgodnie z zasadami projektu laptopy trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych. To już druga partia laptopów zakupionych przez Gminę Chojna na potrzeby realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Młody rolnik 2020 - dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

2020-06-05 09:15:17

Od 3 czerwca, rusz nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys. Młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna - to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące - do 1 sierpnia 2020 r.

MOJA WODA - 100 mln złotych na przydomową retencję, w tym m.in. oczka wodne

2020-06-04 11:02:40

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu. Do rozdysponowania jest 100 mln zł. Program „Moja Woda” ma sfinansować 20 tys. instalacji przydomowej retencji i spowodować zatrzymanie miliona m sześć. rocznie w miejscu opadu wody, a przez to odciążyć kanalizację i zmniejszyć ryzyko podtopień w wyniku nawalnych deszczów.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w gminie Chojna

2020-06-04 09:37:48

W poniedziałek 1 czerwca w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie miało miejsce podpisanie umowy na  budowę  oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno i Mętno. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował wicemarszałek Olgierd Kustosz i zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Szczecinie, Krzysztof Berest.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY NARCIARSKIEJ

2020-05-29 09:00:00

Ogłoszenia Burmistrza Gminy Chojna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narciarskiej w mieście Chojna oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

LAPTOPY DO ZDALNEJ NAUKI

2020-05-27 15:14:59

Gmina Chojna otrzymała dofinansowanie w wysokości 69 999,90 zł  (tj. 100% kosztów) do zakupu nowych komputerów przenośnych na potrzeby zdalnego nauczania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu zakupiono 30 szt. nowych komputerów przenośnych i przekazano w formie użyczenia potrzebującym – uczniom. Zakupiony sprzęt komputerowy pozwoli uczniom uczestniczyć w zdalnych lekcjach do czasu powrotu do Szkół.

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

2020-05-27 15:05:12

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.  Rodzaje zadań objętych konkursem - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnościami, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Realizacja zadań objętych konkursem ma ograniczyć skutki niepełnosprawności i przyczynić się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych mieszkających w Powiecie Gryfińskim.

« poprzednie1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 277   następne »
Strona główna

Licznik odwiedzin

12179580

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV