Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

2021-02-01 10:24:47

Komunikat Centralnego Biura Spisowego. Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dnia 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021. 

Pani Barbara Rawecka - Gminny Komisarz Spisowy w  Chojnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. 

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. 

WZNOWIENIE SZKOLEŃ

2021-02-01 09:47:04

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach INFORMUJE O WZNOWIENIU SZKOLEŃ Z ZAKRESU: Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z doradcami PZDR w powiatach. Oddziałem w Koszalinie lub ZODR w Barzkowicach.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA

2021-01-29 15:22:45

ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. ogłoszonego zarządzeniem nr 16/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ze zm.) oraz p. 3 pp. 8 lit. d ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 stycznia 2021 r. zarządzam, co następuje:

Kondolencje

2021-01-28 13:10:02

XXIX sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2021-01-21 14:31:41

Uprzejmie informujemy, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00, natomiast wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się we wtorek, tj. 26 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 2. Wszystkie materiały na komisję i sesję dostępne są już w systemie eSesja pod adresami: 
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/117043
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/117054

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2021-01-21 14:25:08

ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. zarządzam, co następuje:

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0

2021-01-19 11:30:55

Od 15 stycznia do 28 lutego PKO Bank Polski będzie przyjmował wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 2.0 za pośrednictwem serwisów bankowości internetowej iPKO biznes i iPKO. Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla mikro, małych i średnich firm z 45 branż, które musiały ograniczyć działalność gospodarczą w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 pomoc trafi do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach, identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Finansowe wsparcie wyniesie 13 mld zł.

DOWOZY DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ w Gminie Chojna

2021-01-15 14:49:53

Dowóz do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Gminie Chojna zorganizowany jest dla osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień w tym osób powyżej 70 roku życia. Transport będzie możliwy również dla osób mających trudności z dotarciem do punktu szczepień.

Nadzwyczajna XXVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2021-01-15 14:31:40

Uprzejmie informujemy, że na wniosek Pani Burmistrz Barbary Raweckiej - Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie zwołuje nadzwyczajną XXVIII sesję, która odbędzie się 19 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Materiały na sesję dostępne są już w systemie eSesja pod adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/115961

Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

2021-01-15 12:20:19

Startuje Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych. Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br. Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.! Szczegółowe informacje: https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

FORMULARZ

INFORMACJA O BADANIACH

2021-01-12 14:44:39

« poprzednie1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 277   następne »
Strona główna

Licznik odwiedzin

12179541

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV